Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť MKW Holding GmbH (ďalej len MKW) kladie veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov. Vaše údaje spracúvame výlučne na základe platných právnych predpisov. V tejto zásadách ochrany osobných údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci našej webovej stránky.

Osobné údaje

Zásadne môžete navštíviť našu webovú stránku bez toho, aby ste nechali svoje osobné údaje. Informácie spojené s prístupom na webovú stránku MKW sú uchovávané anonymne. Záver na vašu totožnosť nie je možný. Osobné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, ak nám ich poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo písomne. Vaše údaje spracúvame zodpovedne a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zhromažďovanie údajov a účel ich použitia

MKW zbiera, spracováva a využíva vaše poskytnuté osobné údaje len vtedy, ak je to potrebné pre vybavenie vašich požiadaviek alebo objednávok a boli nám dobrovoľne poskytnuté.
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete (napríklad vaše meno a adresa alebo e-mailová adresa), chceme tiež, s vaším predbežným súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, využiť na občasné informovanie o našich produktoch a službách, ako aj o novinkách a správach spoločnosti.

Prenos údajov

V niektorých prípadoch môže dôjsť k výmene vašich údajov s tretími stranami, ktoré sa zapájajú do vykonávania objednávok, napríklad pri dodávke tovaru alebo vykonávaní platby.
Okrem toho nebudú vaše osobné údaje odovzdané tretím stranám alebo prenášané do tretích krajín, pokiaľ MKW nie je povinná tak urobiť z dôvodu naliehavých zákonových predpisov alebo pokiaľ to nepožadujete sami.
Odvolať súhlas s používaním údajov a právo na informácie Samozrejme vás radi informujeme o použití vašich poskytnutých osobných údajov. Máte právo na informácie o svojich uložených osobných údajoch, ako aj na opravu nesprávnych údajov, zablokovanie a vymazanie.
Súhlas s používaním, spracovaním a poskytovaním údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať.
Pre túto záležitosť nás kontaktujte na e-mailovej adrese datenschutz@mkw.at.

Šifrovanie údajov

Keď nám posielate svoje osobné údaje, napríklad prostredníctvom kontaktného formulára, sú tieto údaje šifrované metódou SSL (Secure-Socket-Layer). Týmto spôsobom sú vaše údaje pred odoslaním skreslené tak, aby ich tretia strana nemohla rekonštruovať. V rámci tohto šifrovacieho postupu sa zároveň zabezpečuje, že vaše údaje sú odosielané výlučne na server, odkiaľ boli požiadané. MKW používa na tejto webovej stránke tzv. súbory cookies. Cookies slúžia na zjednodušenie používania internetu a komunikácie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré naša webová stránka posiela do vášho prehliadača a tam sa podľa typu cookies dočasne alebo aj na dlhší čas ukladajú.
Ak si želáte, môžete vo všeobecnosti zabrániť ukladaniu cookies prostredníctvom vášho webového prehliadača alebo si môžete vybrať, či si želáte uloženie upozornenia alebo nie. Neprijatie cookies však môže mať za následok nesprávne zobrazenie niektorých stránok.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, internetovú analýzu spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics využíva súbory cookies, ktoré sú uložené na vašom počítači a umožňujú analýzu vašej používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sú bežne prenášané na server spoločnosti Google v Spojených štátoch a tam uložené. Aktivovaním anonymizácie IP adresy na našej webovej stránke sa vaša IP adresa odosielaná do krajín Európskej únie alebo do iných zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru predtým skráti. Len výnimočne sa celá IP adresa prenáša na server spoločnosti Google v Spojených štátoch a tam skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google využívať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania webovej stránky, tvorbu správ o aktivitách na webovej stránke a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú váš prehliadač odosiela v rámci služby Google Analytics, nebude spojená s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie cookies môžete zabrániť vhodným nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nemusíte môcť v plnej miere využiť všetky funkcie tejto webovej stránky.
Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vygenerovaných súbormi cookies a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku do prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl?=de.

Súhlas

S používaním našich webových stránok súhlasíte so spomenutým ukladaním a používaním vašich údajov. Zadávaním svojich osobných údajov vyjadrujete súhlas so spomenutým spracovaním údajov a ich používaním.

Rozsah platnosti / Prepojené webové stránky

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia výhradne pre webové stránky MKW. Na dizajn a obsah webových stránok, ktoré sú prepojené s našimi webovými stránkami pomocou tzv. odkazov, nemáme vplyv a nemôžeme ovplyvniť, ako poskytovatelia prepojených webových stránok nakladajú s vašimi informáciami, takže naše zásady ochrany osobných údajov a náš zodpovedný rozsah sa nevzťahujú na ich webové stránky.