Rakúska kvalita

Našim zákazníkom a partnerom zaručujeme vysoko kvalitný produkt a služby, ako aj trvalú spoluprácu.

MKW® Overená kvalita

Rozumieme tým zásadu, ktorú možno opísať ako „strojmi vykonaná ručná práca“. To znamená, že žiadny z výrobkov neopúšťa halu bez kontroly kvality vykonanej človekom. Preto kladieme dôraz na odbornú prípravu a kompetencie našich zamestnancov, ako aj na ich zmysel pre zodpovednosť.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj sú základom podnikania zajtrajška. Vyvíjame, zlepšujeme a investujeme v celom hodnotovom reťazci. Týka sa to ľudí, procesov, výrobkov, bezpečnosti práce a environmentálne priaznivého využívania zdrojov.

Testovacie zariadenia

MKW® navrhuje a vyrába vlastné testovacie zariadenia pre WC sedadlá a rovnako sama vyvíja príslušné mechanické a softvérové komponenty.

Takto zabezpečujeme vysoké štandardy kvality pre naše výrobky.

  • Tlakové skúšky
    (statické a dynamické)
  • Pádové skúšky s hmotnosťou podľa štandardov
  • Skúšky životnosti úchytov
  • Funkčné skúšky
    (napr. na úchyty)