Meranie emisií

V zmysle zákona o ovzduší č. 137/2011, § 15 odst. 1 písm. ah), zverejňujeme:

 Správa o oprávnenom meraní emisií 2018 – Lisovanie a brúsenie plastových dielcov