Kariéra – Pracovné ponuky

Vieme, že za našimi číslami stoja skvelí ľudia. MKW je rodinný podnik a je to cítiť. Dôležité je pre nás čestné vzájomné jednanie, tímový duch a spoľahlivosť. Ponúkame bezpečné a atraktívne pracovné miesto so zodpovednosťou a možnosťou vyjadriť sa. Staňte sa našou súčasťou.

Voľné pracovné miesta

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie v MKW Prešov spol. s r.o.

Jednou z priorít spoločnosti MKW Prešov, spol. s r.o. je podpora spolupráce so strednými školami, ktorá prináša výrazný prospech pre obe spolupracujúce strany. Ak chcú školy ponúkať kvalitné vzdelávanie, držať krok s modernými trendmi výrobných procesov, nezaobídu sa bez významnej spolupráce s firmou, ktorá môže ponúknuť nielen vybavenie dielní, učební, poskytnutie praxi priamo v reálnych podmienkach, ale aj pracovné miesta pre úspešných absolventov konkrétnej školy.

Čo ponúkame?

ČO SA ROZUMIE POD DUÁLNYM VZDELÁVANÍM?

 • Duálne vzdelávanie je spojením praktického vyučovania v podniku s teoretickým vzdelávaním v strednej odbornej škole
 • za vyškolenie zodpovedá poskytovateľ praxe, nie škola
 • po úspešnom ukončení štúdia bude absolvent kvalifikovaným odborníkom v danom odbore s možnosťou zamestnať sa v podniku, kde sa pripravoval na povolanie po splnení daných kritérií
 • vzdelávací program je prispôsobený potrebám praxe a kladie dôraz najmä na odborné predmety a zručnosti
 • praktické vyučovanie sa uskutočňuje v podniku pod vedením inštruktorov, ktorí sú skúsenými odborníkmi z praxe

DUÁLNE VZDELÁVANIE JE PRE TÝCH, KTORÍ:

 • sa zaujímajú o techniku
 • sú manuálne zruční
 • chcú kombinovať teoretické vyučovanie a zároveň prax priamo vo výrobe
 • chcú mať po skončení štúdia perspektívu budúceho zamestnania v medzinárodnej spoločnosti

Firma MKW Prešov, spol. s r.o. sa aktívne zúčastňuje na projekte duálneho vzdelávania a momentálne má otvorené pozície na týchto školách v nasledujúcich odboroch:

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov  

Webové sídlo TU.

 

Firma MKW Prešov, spol. s r.o. ponúka účastníkom na duálnom vzdelávaní nasledujúce finančné a hmotné výhody:

 • MOTIVAČNÉ PODNIKOVÉ ŠTIPENDIUM POČAS ŠTÚDIA
  1. rok: 40 € / mesiac
  2. rok: 60 € / mesiac
  3. rok: 80 € / mesiac
  4. rok: 100 € / mesiac
 • ODMENA ZA PRODUKTÍVNU PRÁCU
  Odmena za produktívnu prácu bude vyplácaná na základe hodinovej odmeny za produktívnu prácu a na základe výkazu o počte hodín produktívnej práce, ktorú žiak vykonal v kalendárnom mesiaci. Odvíja sa od výšky minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok.
 • BEZPLATNĚ STRAVOVANIE A OCHRANNÉ PACOVNÉ PROSTRIEDKY

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ, ABY SI SA STAL NAŠIM ŠTUDENTOM?

 • podať prihlášku na Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, na príslušný odbor
 • absolvovať prijímacie skúšky na škole za účasti poskytovateľa praxe
 • po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok uzatvoriť následne učebnú zmluvu

Vaša kontaktná osoba

Tomáš Duraník, Vedúci výrobného úseku
T +421 903 622 017
E tomas.duranik(at)mkw.sk

Požiadajte o službu